การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้รับวัคซีนโควิด-19

การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้รับวัคซีนโควิด-19
 1. ยาชนิดรับประทาน
  สามารถใช้ต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งได้ทุกชนิด
 2. ยาชนิดฉีดใต้ผิวหนังทุก 6 เดือน
  – ควรเว้นระยะห่างก่อนหรือหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นาน 4-7 วัน
  – หากจำเป็นต้องฉีดวันเดียวกัน ให้ฉีดในตำแหน่งที่แตกต่างกัน เช่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้นแขนแต่ฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุนที่หน้าท้อง
 3. ยาชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด ทุก 1 ปี
  ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 7 วัน เพื่อสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ทั้งจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และจากยาฉีด
 4. ยาชนิดฉีดทุกวัน
  แนะนำให้ฉีดอย่างต่อเนื่องตามปกติ

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนสามารถรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีตามที่แพทย์สั่งได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา