การสวอบ(Swab)อย่างถูกวิธีสำหรับตรวจ Antigen Test Kit

การสวอบ(Swab)อย่างถูกวิธีสำหรับตรวจ Antigen Test Kit

ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) เป็นการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยตรวจหาสารพันธุกรรม (Antigen) ของเชื้อโรคโควิด-19 ในระบบทางเดินหายใจด้วยตนเองโดยใช้ไม้สวอบ (swab) เก็บสารคัดหลั่งที่เยื่อบุโพรงจมูก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1. ชุดตรวจตัวอย่างที่เยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) ก้านไม้สวอบในชุดตรวจจะค่อนข้างยาว
  2. ชุดตรวจตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab) ก้านไม้สวอบจะสั้นกว่า

วิธีการใช้ไม้สวอบที่ถูกต้อง

  1. นั่งศีรษะตรง ไม่ต้องเงยหรือก้ม
  2. เริ่มใส่ไม้สวอบที่ขอบล่างของฐานจมูกด้านที่ติดกับผนังกั้นช่องจมูก
  3. สอดไม้สวอบในแนวตรง ลึกไปเรื่อย ๆ ในทิศทางที่ขนานกับฐานจมูกหรือเพดานปาก
  4. ทิศทางต้องไม่ทำมุมเงยไปยังดั้งจมูก ซึ่งเป็นทิศทางที่จะไปยังฐานกะโหลก
  5. ถ้าตรวจแบบ Nasopharyngeal Swab ใส่จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก ความลึกประมาณได้จากระยะปลายจมูกถึงหน้าใบหูถ้าตรวจแบบ Nasal Swab ให้ใส่ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร
  6. ไม่ดันเมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง
  7. ค้างไม้สวอบไว้ และหมุนตามคำแนะนำที่เขียนในคู่มือ (โดยทั่วไป 5 วินาที และ 5 รอบ)

คำแนะนำจากแพทย์


ไม่แนะนำให้ตรวจโดยวิธี Nasopharyngeal Swab ด้วยตนเองในผู้ที่เคยผ่าตัดไซนัสหรือฐานกะโหลกผู้ที่มีเคยมีกระดูกแตกหักที่ใบหน้าหรือฐานกะโหลก และผู้ที่มีภาวะสมองยื่นออกมาเนื่องจากกะโหลกศีรษะไม่ปิดในกลุ่มดังกล่าวนี้ถ้าจำเป็นต้องตรวจสวอบด้วยตัวเอง แนะนำให้เลือก Antigen Test Kit IIUU Nasal Swabซึ่งปลอดภัยกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร