การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหารผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะสุดท้าย

การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหารผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะสุดท้าย

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะสุดท้าย เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากการรับประทานอาหารที่ผิดปกติป และอาจเกิดภาวะลำไส้เล็กอุดตัน การรักษาด้วยนวัตกรรมการส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมารับประทานอาหารได้ใกล้เคียงปกติ ร่างกายไม่ขาดสารอาหาร และสามารถรับการรักษาตามอาการได้ต่อไป

การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

คือ การส่องกล้องผ่านช่องปาก เพื่อทำการเจาะและวางอุปกรณ์เชื่อมระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

ข้อดี

  1. ใช้เวลาสั้นในการผ่าตัดส่องกล้องประมาณ 60 นาที
  2. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วในระยะเวลา 1-2 วัน ซึ่งเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้อง
  3. ไม่มีแผลที่บริเวณหน้าท้อง
  4. ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในลดความเจ็บปวด และการเสียเลือด
  5. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ

ผู้ป่วยที่เหมาะกับการผ่าตัดส่องกล้อง

  1. ผู้ป่วยที่มีลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตันเนื่องจากมะเร็ง
  2. ผู้ป่วยที่มีปริมาณน้ำในช่องท้องไม่สูงมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ