การปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)

การปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)
  1. แยกห้องหรือเตรียมพื้นที่ให้ผู้ป่วยอยู่ห่างจากสมาชิกในบ้าน ผู้ป่วยไม่ควรออกจากบ้าน
  2. สมาชิกในบ้านควรติดต่อผู้ป่วยให้น้อยที่สุด ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
  3. อย่ารับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้าน แยกของใช้ส่วนตัวอย่าใช้สิ่งของร่วมกัน
  4. ถ้าต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน หรือมีการรับส่งสิ่งของ ควรหมั่นล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ
  5. แยกห้องน้ำถ้าเป็นไปได้ ถ้าต้องใช้ร่วมกัน ให้ผู้ป่วยเข้าเป็นคนสุดท้ายแล้วทำความสะอาด ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดชักโครก
  6. ดูแลสุขภาพทั่วไป รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานยาประจำตัวตามปกติ
  7. วัดอุณหภูมิ และวัดออกซิเจนตามคำแนะนำของโรงพยาบาล หมั่นสังเกตอาการผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ และรีบแจ้งเมื่อมีอาการผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน