การดูแลสุขภาพจิตช่วงการระบาดของโควิด-19

การดูแลสุขภาพจิตช่วงการระบาดของโควิด-19

ข้อมูลจาก “Mental health and psychosocial considerations during COVID-19 outbreak” โดยองค์การอนามัยโลก แนะนำว่า

  1. ดูแลตนเองในช่วงเวลนี้ โดยพักผ่อนให้พียงพอ ทานอาหารให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างต่อเนื่อง อาจลองทำงานอดิเรกใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน
  2. ไม่ตีตราหรือเรียกผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ด้วยถ้อยคำรุนแรง ช่น “ไอ้โควิด” “ครอบครัวโควิด” หรือ “ตัวเชื้อโรค” พราะเขาเป็นเพียง “คนที่ป่วยด้วยโควิด” เท่านั้น ซึ่งหลังจากหายป่วยจากแล้วพวกเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
  3. ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าวที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวลเกินไป ไม่หลงเชื่อข่าวลือ เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ช่น องค์กรอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
  4. อัพดทข้อมูลเกี่ยวกับโรคพียง 1-2 ครั้งต่อวันเท่านั้น เพราะกระแสข่าวต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาเร็ว ตลอดวลาสามารถทำให้ทุกคนรู้สึกกลัวกังวลได้ง่ายๆ การอ่านซ้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จะช่วยให้คุณแยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวลือ ซึ่งข้อก็จริงช่วยลดความวิตกกังวลได้
  5. ปฏิบัติตามชั้นตอนเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักอย่างเคร่งครัด (เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เอามือแตะหน้า ไอจามปิดปาก อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง จากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งกักตัวเมื่อเจ็บป่วย) เพื่อเสริมสร้งความเชื่อมั่นของตนเองในการป้องกันโรค
  6. ปกป้องตนเองและช่วยหลือผู้อื่น แบ่งปันในสิ่งที่ทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บน ผู้บกพร่องทางสติปัญญา
  7. หาโอกาสในการพูดถึงเรื่องราวในเชิงบวกของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 เช่น การแชร์เรื่องราวของ ผู้ที่หายป่วย หรือเรื่องราวของผู้ที่เคยดูแลผู้ป่วยจนหายดีแล้ว
  8. ให้เกียรติผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขที่กำลัง รักษาผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

Pin It on Pinterest