โรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเสี่ยง ให้การต้อนรับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และ ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์