การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และ การใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และ การใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ประชาชนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงสตรีที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด และแผ่นปิดผิวหนังคุมกำเนิด

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

  1. วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด และแผ่นปิดผิวหนังคุมกำเนิด มีผลเพิ่มความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาดังกล่าว อย่างไรก็ดีภาวะการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันนั้นพบได้น้อยมากในสตรีไทยและยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนตามธรรมชาติสูงมาก
  2. จากการศึกษาวิจัยจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทยไม่พบว่าผู้ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน
  3. ผู้ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ยา
  4. หากกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.อรรณพ ใจสำราญ