กรดโฟลิก ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิด

กรดโฟลิก ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิด

ความพิการแต่กำเนิด หมายถึง ความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม โภชนาการ และโรคติดเชื้อ

กรดโฟลิก หรือ วิตามิน B9 ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของลูกได้จริงหรือ ?

ตอบ จริง

กรดโฟลิกมีราคาถูก แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยลดความพิการแต่กำเนิดในหลายอวัยวะได้มากกว่าร้อยละ 50

ควรรับประทานกรดโฟลิก หรือ วิตามิน B9 อย่างไร เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด

ตอบ รับประทานกรดโฟลิกวันละ 1 เม็ด ก่อนการตั้งครรภ์ ประมาณ 3 เดือน ต่อเนื่องจนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
ที่มา : อ. พญ.วาสินี เทียรทอง
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา