ศูนย์อาหารอาคาร สก  

ศูนย์อาหารอาคาร สก จำหน่ายอาหารทั่วไป เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารตามสั่ง อาหารเพื่อสุขภาพ ของว่าง และเครื่องดื่มต่างๆ โดยราคาเริ่มต้นที่ 30 – 35 บาท โดยร้านอาหารทั้งหมดได้รับการตรวจตามมาตรฐานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยผู้มีส่วนสัมผัสอาหารจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี แต่ละร้านอาหารต้องได้รับการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อน ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการอีกด้วย โดยมีเกณฑ์ร้านค้าต้องเปิดปิดตามเวลา ถูกสุขลักษณะ และจำหน่ายอาหารตามราคาที่กำหนดและเหมาะสม เป็นต้น

ศูนย์อาหารอาคาร สก บริหารจัดการโดยมูลนิธิ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ให้บริการโดยจำหน่ายตั๋วคูปองแทนเงินสด โดยสามารถแลกตั๋วคูปองที่จุดบริการจำหน่าย-แลกคืน ตั๋วคูปอง ด้านหน้าทางเข้าศูนย์อาหาร และหากใช้ไม่หมดสามารถนำมาแลกคืนได้

สถานที่ตั้งและเวลาให้บริการ

ศูนย์อาหาร อาคาร สก
ตั้งอยู่ที่ อาคาร สก ชั้น 11
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา 06.30 – 15.00 น.
หยุดให้บริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์