โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการรักษาผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบผ่านท่อ Transcatheter Aortic Valve Implantation TAVI

กลุ่มโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการ

โครงการผ่าตัดแก้ไขจอตา กระจกตา และเบ้าตา
โครงการผ่าตัดฝังเครื่องช่วยฟังชนิดฝังกระดูกสำหรับผู้ป่วยซับซ้อน
โครงการผ่าตัดฟันคุด 100 ราย

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล


กลุ่มโครงการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่

โครงการเซลล์บําบัดด้วยเซลล์นักฆ่าเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่รักษายาก
โครงการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

กลุ่มโครงการรักษาโรคเรื้อรังและปลูกถ่ายอวัยวะ

โครงการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไขสันหลังและฝังช่องทางให้ยาไขสันหลังเพื่อรักษาภาวะปวดเรื้อรัง
โครงการศูนย์บริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก
โครงการปลูกถ่ายไต 100 ราย

กลุ่มโครงการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

โครงการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
โครงการบริการตรวจพันธุกรรมในผู้ป่วย พาร์กินสัน

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล


กลุ่มโครงการผ่าตัดขั้นสูง 10 กลุ่มโรค

โครงการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพองด้วยขดลวดค้ำยัน
โครงการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์
โครงการผ่าตัดมะเร็งกระดูกด้วยข้อโลหะเทียมชนิดพิเศษ
โครงการผ่าตัดสร้างนิ้วหัวแม่มือให้ผู้พิการแต่กำเนิด
โครงการผ่าตัดเด็กกระดูกสันหลังคดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี
โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ
โครงการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ผู้สูงอายุ
โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทแบบเจาะรูแผลเล็กให้ผู้สูงอายุ
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าเทียมให้ผู้ป่วยข้อเท้าเสื่อม
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการบริการทางการแพทย์ขึ้นสูงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล