IC DAY 2022

IC DAY 2022

📣 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC) รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญบุคลากร ร่วมงาน IC DAY 2022

🗓 4 สิงหาคม 2565
📍ห้องประชุม 1210-1214 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

👉 ช่วงเช้า ⏰ เวลา 08.30-12.00 น.
รับชมการบรรยาย Online ผ่าน Zoom
👉 ช่วงบ่าย ⏰ เวลา 13.00-16.00 น.
ฐานกิจกรรม Onsite : Hand Hygiene, PPE, Needle stick and Sharps Injuries, CSSD