โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายงานการให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายงานการให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565