เปิดรับอาสาสมัคร โครงการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1

เปิดรับอาสาสมัคร โครงการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1

เปิดรับอาสาสมัครวัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS CoV-2 Vax 1) สำหรับการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวน
📍โดยรับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี และมีอายุระหว่าง 18 – 75 ปี
📍ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code และกรอกข้อมูลทำแบบประเมินตนเอง หรือกดลิงก์ https://baiya-recruit.clinsearch.co.th/register
📍อาสาสมัครต้องยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
ท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อประสานงานนัดหมายตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้