เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ

เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ

🎉 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MDCU #แพทย์จุฬาฯ
#เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ