หูนั้น … สำคัญไฉน

หูนั้น … สำคัญไฉน

รู้มั้ยเอ่ย⁉️
👂 “หูของเรานั้น…สำคัญไฉน”
ทำไมถึงเป็นความเสี่ยงสมองเสื่อมสูงสุดที่ป้องกันได้

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
เวลา 13.00 – 14.00 น.

รับชมได้ผ่านทาง Facebook Live

Fb : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 🌐https://bit.ly/3qlVzmb

Fb : ศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 🌐https://bit.ly/3H9RcTU

Fb : ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 🌐https://bit.ly/3XeHWnp