หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – สามย่านมิตรทาวน์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – สามย่านมิตรทาวน์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2