วันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘