วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวทุฒโน) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวทุฒโน) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์