วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี