ร่วมงาน KICKOFF EB-CNPG’2022

ร่วมงาน KICKOFF EB-CNPG’2022

📣 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และศูนย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญ ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมงาน KICKOFF EB-CNPG’2022

พบกับโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG: KICKOFF EB-CNPG’2022

🗓 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
⏰ เวลา 08.00 – 12.30 น.
📍 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์