ระวัง! ข่าวปลอม

ระวัง! ข่าวปลอม

⚠️ระวัง! ข่าวปลอม กรุณาอย่าส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อความดังกล่าว ❌❌❌
.
เนื่องจากได้มีการส่งต่อบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการบำบัดด้วยคีโม ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากบุคลากร รพ.จุฬาลงกรณ์

รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอแจ้งว่า
❌ บุคคลที่อ้างถึง มิได้เป็นบุคลากรของโรงพยาบาล
❌ บทความดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับ รพ.จุฬาลงกรณ์ แต่อย่างใด

จึงขอแจ้งมาเพื่อโปรดอย่าหลงเชื่อ และควรตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อทุกครั้ง

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
www.chulalongkornhospital.go.th/