พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) แก่สภากาชาดไทย และบุคลากรทางการนพทย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) แก่สภากาชาดไทย และบุคลากรทางการนพทย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด