ปิด บริการห้องคลอด ตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2564 งดรับผู้คลอดทุกกรณี

ปิด บริการห้องคลอด ตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2564 งดรับผู้คลอดทุกกรณี