ประกาศการเบี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณแยกอาคารจอดรถ 3 จนถึงอาคารพยาธิวิทยา

ประกาศการเบี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณแยกอาคารจอดรถ 3 จนถึงอาคารพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนนและทางเดินเท้า จึงจำเป็นต้องเบี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณแยกอาคารจอดรถ 3 จนถึงอาคารพยาธิวิทยาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้