ประกาศการปิดการจราจรจากอาคารแพทยพัฒน์ไปยังอาคาร ส.ธ.

ประกาศการปิดการจราจรจากอาคารแพทยพัฒน์ไปยังอาคาร ส.ธ.