นิทรรศการ ๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย

นิทรรศการ ๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย

💫เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล ในงานกาชาด✨

❤️ชมนิทรรศการ “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

ในงานกาชาด ประจำปี 2565 พบกับความสนุก! ได้ความรู้! รับของที่ระลึกมากมาย! ในแผนกแสดงกิจกรรมงานกาชาด วันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00–22.00 น. (วันสุดท้าย ปิดเวลา 23.00 น.) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

#งานกาชาด2565
#งานกาชาด
#งานกาชาดHybrid
#RedCrossFair2022
#ธันวานี้มีนัดกันนะ