ถ่ายภาพร่วมกับสัญลักษณ์ “108 พันก้าว”

ถ่ายภาพร่วมกับสัญลักษณ์ “108 พันก้าว”

เพราะบุคลากรทุกคน
ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

❤️🏥❤️

ขอเชิญบุคลากร นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาตร์อันน่าภาคภูมิใจ ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 พฤษภาคม 2565

ถ่ายภาพร่วมกับสัญลักษณ์ “108 พันก้าว”
หน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์
โพสต์ลงเฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม ของท่านตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมแฮชแท็ก
#108พันก้าว
#108ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม 20 ท่าน รับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานนี้

วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2565