คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ขอแจ้งปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2565

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ขอแจ้งปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2565