คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2565

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2565