คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งปิดให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565