ขอแจ้งปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรองรับการประชุม APEC 2022

ขอแจ้งปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรองรับการประชุม APEC 2022