ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย Chula CV Grand Rounds เรื่อง Medical Marijuana and Cardiovascular Medicine

ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย Chula CV Grand Rounds เรื่อง Medical Marijuana and Cardiovascular Medicine

📣 ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย Chula CV Grand Rounds เรื่อง Medical Marijuana and Cardiovascular Medicine

🗓 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 12.00 – 14.00 น.
📍 รับชมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
📌 ลงทะเบียน กดที่ลิงก์ 👉 https://bit.ly/3uc4bNZ