ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลผู้สังเกตการณ์เพื่อ ประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและความ ปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาแบบสุ่มโดยปกปิดข้อมูลผู้สังเกตการณ์เพื่อ ประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและความ ปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19