ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 2

📣 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรฯ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2

ในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
Onsite ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ Online

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3wdC69y

สอบถามโทร. 02-256-4000 ต่อ 80724-5