ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1-2-3 และ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1-2-3 และ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป