ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer สำหรับเด็ก 5 – 11 ปี

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer สำหรับเด็ก 5 – 11 ปี