ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19Pfizer เข็มกระตุ้นที่ 2-3-4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19Pfizer เข็มกระตุ้นที่ 2-3-4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป