ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคเนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มกระตุ้นที่ 2-3-4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคเนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มกระตุ้นที่ 2-3-4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป