ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป