ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Pfizer เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป