ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคชีนเข็มกระต้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย Sinovac หรือ Sinopharm จำนวน 2 เข็ม เท่านั้น)

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคชีนเข็มกระต้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย Sinovac หรือ Sinopharm จำนวน 2 เข็ม เท่านั้น)