ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป