ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิด
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ

 1. โปรดสแกน QR Code หรือเข้า https://chulaprom.kcmh.or.th/ เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 2. เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)
 3. ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2564 (ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น)
 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ Walk In หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบฯ