ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีประวัติการรับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย ของโรงพยาบาลฯ)

โปรดสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) และเข้ารับบริการฉีดวัดซีนได้ที่ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk in และไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบฯ