ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี

ฝ่ายอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี✨

🗓 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
⏰ เวลา 13.30 – 15.00 น.
📍 ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ