ขอเชิญรับฟัง ธรรมบรรยาย เพื่อ บ. โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ) สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขอเชิญรับฟัง ธรรมบรรยาย เพื่อ บ. โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ) สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา