ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการการระงับปวดขั้นสูง เพื่อผู้ด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการการระงับปวดขั้นสูง เพื่อผู้ด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์