ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วม สวดมนต์พระปริตรธรรม วันวิสาขบูชา

ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วม สวดมนต์พระปริตรธรรม วันวิสาขบูชา