ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความเสี่ยง 7 กลุ่ม รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2564

ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความเสี่ยง 7 กลุ่ม รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2564