การให้บริการ EID Swab Clinic สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การให้บริการ EID Swab Clinic สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์