การเลื่อนนัดฉีด วัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 (สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯ เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มิถุนายน 2564)

การเลื่อนนัดฉีด วัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 (สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯ เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มิถุนายน 2564)